kcdintertrade@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

บ้านนก

ในต่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ส่งออกรังนกลำดับต้นๆ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่ส่งออกรังนก ทั้งแถบภาคใต้ เช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น และบางส่วนของภาคตะวันออก เช่นจังหวัดระยอง เป็นต้น เนื่องจากภูมิประเทศของไทย อยู่ในเขตร้อนชื้น มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้มีการขยายพันธุ์ของนกนางแอ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รังนกที่นำมาบริโภคเป็นน้ำลายของนกนางแอ่นกินรัง (edible-nest swiflet) ซึ่งรังนกมีหลายประเภท แบ่งตามสีของรังนกแบ่งได้เป็น รังนกสีแดง รังนกสีดำ รังนกสีขาว รังนกสีเหลืองทอง แบ่งต่มที่อยู่อาศัยได้เป็น รังนกบ้าน รังนกถ้ำ โดยรังนกถ้ำจะมีราคาแพงที่สุดเพราะหายาก ส่วนรังนกบ้านจะมีราคาถูกกว่าโดยแบ่งเป็นเกรดต่างๆ เช่นเกรด AAA ขนาดรังใหญ่กว้าง 6-8 เซนติเมตร เกรด AA ขนาดรังกว้าง 5-6 เซนติเมตร เกรด A ขนาดรังกว้าง 4-5 เซนติเมตร เกรด B และ C เป็นต้น ในเนื้อรังนกจะประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ความชื้น และเถ้า   ความชื้น

รังนกเป็นอาหารทางเลือก (functional food) สำหรับผู้ที่หันมาดูแลสุขภาพร่างกาย นอกจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนเกี่ยวกับการบริโภครังนกว่าเป็นอาหารชั้นสูง  เป็นสิ่งของกำนัลที่มอบให้แก่เชื้อพระวงศ์ เพราะเป็นสิ่งหายาก และราคาแพง จนขึ้นชื่อว่าเป็นคาเวียร์แห่งโลกตะวันออกแล้ว ปัจจุบันยังมีข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากหลายแหล่งระบุว่ารังนกมีสารที่ออกฤทธิ์ทาง ดังนี้

  • Epidermal Growth Factor (EGF) ช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ ฃึ่งมักใช้สารสกัดนี้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค์
  • Sialic Acid เสริมสร้างระบบประสาทและสมอง
  • Glycoprotein สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
  • Amino Acid กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด

รังนกชีวันเราเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวที่มีรังนกบ้านอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำรังนกมามากกว่า 10 ปี  เดิมแล้วเราจะจำหน่ายรังนกดิบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นและจำหน่ายรังนกแช่แข็งสำหรับผู้บริโภคนำไปประกอบอาหาร แต่เนื่องจากในยุคปัจจุบันผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและยังเน้นถึงความสะดวกสบายในการบริโภค จึงได้มีการก่อตั้งแบรนด์ ชีวัน (SHEWON) ขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท เคซีดี อินเตอร์เทรด จำกัด ในปี พศ.2017 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายให้ตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของสโลแกนบริษัท  ” functional for health & wealth สุขภาพดีที่คุณเลือกได้ “