Background Image

Category Archives : บล็อค

Home  /  บล็อค

ตึกนกของเราผ่านมา 11 ปีแล้ว ครั้งนี้ต้อง renovate กันครั้งใหญ่ ทั้งเรื่องระบบเสียง ระบบทำความชื้น การดูแลอุณหภูมิภายในให้คงที่ รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ …ทั้งนี้เพื่อสร้างบ้านของนกแอ่นให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากที่สุด..แต่ละบ้านก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน บางบ้านสร้างตึกแล้วนกเข้าเยอะ บางบ้านก็ไม่เข้าเลย ทั้งที่อยู่ติดกัน ซึ่งต้องอาศัยการหาความรู้เยอะๆ แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันด้วย ทั้งนี้อุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณนกที่กระจายไปทั่วประเทศไทยไม่กระจุกเฉพาะภาคใต้ ทำให้เราต้องปรับปรุงและพัฒนาบ้านนกของเราให้ดีขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในบ้านให้เหมาะสม และติดตามการดูแลภายในได้ดีขึ้น . พัฒนาก็คือแก้ไขให้ดีขึ้น…ดีขึ้นอีก..เราเชื่ออย่างนั้น . สั่งซื้อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ m.me/shewonthaibirdnest

รังนกฟรีซดราย คืออะไร?

โดยปรกติแล้วการที่จะได้ทานรังนกแต่ละครั้ง ต้องนำรังนกแห้งมาแช่น้ำ 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็นำรังนกมาตุ๋นอีกประมาณ 20-30 นาที กว่าจะได้ทานรังนกใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว

ทางบริษัท เคซีดีอินเตอร์เทรด จำกัด จึงได้ทำการทดลองใช้กระบวนการฟรีซดราย กับรังนกเพื่อดูผลลัพท์ที่ออกมา เราใช้เวลาทดลองมานานกว่า 1 ปี จึงได้รังนกฟรีซดราย หรือเครื่องดื่มรังนกชนิดแห้งนี้ออกมา