Background Image

ปรับปรุงบ้านนกแอ่น

Home  /  บล็อค  /  ปรับปรุงบ้านนกแอ่น

ปรับปรุงบ้านนกแอ่น

June 29, 2023      In บล็อค No Comments

ตึกนกของเราผ่านมา 11 ปีแล้ว ครั้งนี้ต้อง renovate กันครั้งใหญ่ ทั้งเรื่องระบบเสียง ระบบทำความชื้น การดูแลอุณหภูมิภายในให้คงที่ รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ …ทั้งนี้เพื่อสร้างบ้านของนกแอ่นให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากที่สุด..แต่ละบ้านก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน บางบ้านสร้างตึกแล้วนกเข้าเยอะ บางบ้านก็ไม่เข้าเลย ทั้งที่อยู่ติดกัน ซึ่งต้องอาศัยการหาความรู้เยอะๆ แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันด้วย

ทั้งนี้อุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณนกที่กระจายไปทั่วประเทศไทยไม่กระจุกเฉพาะภาคใต้ ทำให้เราต้องปรับปรุงและพัฒนาบ้านนกของเราให้ดีขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในบ้านให้เหมาะสม และติดตามการดูแลภายในได้ดีขึ้น

.

พัฒนาก็คือแก้ไขให้ดีขึ้น…ดีขึ้นอีก..เราเชื่ออย่างนั้น

.

สั่งซื้อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ m.me/shewonthaibirdnest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *